شمع های موتورسیکلت وکشاورزی

X2C

شمع موتور سیکلت D8                   شماره فنی : ۰۲۴۱۱۶۰۵۰۰
 دسته بندی : شمع موتور سیکلت                 کد حرارتی : ۲ 
 جنس الکترود میانی : Copper شکل : استاندارد    
 جنس الکترود جانبی : Nickel شکل : استاندارد     
 سایز آچار : ۱۸mm                          ترمینال : پیچی          
 قطر رزوه : m12.00*1.25mm            بسته بندی : تکی                        
 طول رزوه : ۱۹mm استاندارد             رنگ چاپ : آبی 
 گپ پیش فرض : ۰٫۶۵mm                مکانیزم شمع : گرم
 تعداد الکترود جانبی : یک                  نشیمنگاه : واشر تخت
 مقاومت R: *

اما این شمع برای چه موتور سیکلت هایی مناسب است: انواع هوندا ۱۲۵ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ سی سی

XR2CI33

شمع موتور سیکلت D8                   شماره فنی : *
 دسته بندی : شمع موتور سیکلت                 کد حرارتی : ۲ 
 جنس الکترود میانی : Iridium شکل : سوزنی   
 جنس الکترود جانبی : Yttrium-Nickel شکل : استاندارد     
 سایز آچار : ۱۸mm                          ترمینال : پیچی          
 قطر رزوه : m12.00*1.25mm            بسته بندی : تکی                        
 طول رزوه : ۱۹mm استاندارد             رنگ چاپ : آبی 
 گپ پیش فرض : ۰٫۶۵mm                مکانیزم شمع : گرم
 تعداد الکترود جانبی : یک                  نشیمنگاه : واشر تخت
 مقاومت R: بین ۵ تا ۹ کیلو اهم 

اما این شمع برای چه موتور سیکلت هایی مناسب است: انواع هوندا ۱۲۵ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ سی سی

UR4CI30

شمع سوزنی موتور سیکلت پایه بلند        شماره فنی : *
 دسته بندی : شمع موتور سیکلت                 کد حرارتی : ۴ 
 جنس الکترود میانی : Iridium شکل : سوزنی   
 جنس الکترود جانبی : Yttrium-Nickel شکل : استاندارد     
 سایز آچار : ۱۶mm                          ترمینال : پیچی          
 قطر رزوه : m10.00*1.00mm            بسته بندی : تکی                        
 طول رزوه : ۱۹mm استاندارد             رنگ چاپ : آبی 
 گپ پیش فرض : ۰٫۷۵mm                مکانیزم شمع : گرم
 تعداد الکترود جانبی : یک                  نشیمنگاه : واشر تخت
 مقاومت R: بین ۵ تا ۹ کیلو اهم

اما این شمع برای چه موتور سیکلت هایی مناسب است: پالس ، پولسار ، آپاچی همچنین از این شمع برای موتورهای بنلی ،مگلی ،کاوازاکی نینجا ، کاواساکی زد، هیوسانگ ، هوندا CBR و هوندا CB می توان استفاده کرد

UR5AI30

شمع سوزنی موتور سیکلت پایه کوتاه                  شماره فنی : *
 دسته بندی : شمع موتور سیکلت                 کد حرارتی : ۵ 
 جنس الکترود میانی : Iridium شکل : سوزنی   
 جنس الکترود جانبی : Yttrium-Nickel شکل : استاندارد     
 سایز آچار : ۱۶mm                          ترمینال : پیچی          
 قطر رزوه : m10.00*1.00mm            بسته بندی : تکی                        
 طول رزوه : ۱۲٫۷mm استاندارد             رنگ چاپ : آبی 
 گپ پیش فرض : ۰٫۷۵mm                مکانیزم شمع : گرم
 تعداد الکترود جانبی : یک                  نشیمنگاه : واشر تخت
 مقاومت R: بین ۵ تا ۹ کیلو اهم 

اما این شمع برای چه موتور سیکلت هایی مناسب است: طرح ویو و انواع موتورهای بی کلاچ

W6EC

شمع کشاورزی        شماره فنی : *
 دسته بندی : شمع موتور سیکلت             کد حرارتی : ۶ 
 جنس الکترود میانی :Nickel     شکل : استاندارد 
 جنس الکترود جانبی : Nickel    شکل : استاندارد     
 سایز آچار : ۱۹mm                          ترمینال : پیچی          
 قطر رزوه : m14.00*1.00mm            بسته بندی : تکی                        
 طول رزوه : ۹٫۰۰mm استاندارد             رنگ چاپ : آبی 
 گپ پیش فرض : ۰٫۶mm                مکانیزم شمع : گرم
 تعداد الکترود جانبی : یک                  نشیمنگاه : واشر تخت
 مقاومت R: *

اما این شمع برای چه موتور سیکلت هایی مناسب است: انواع چمن زن ، سم پاش ، اره موتوری و …

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart