سایر

چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟

  ⬅ تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها ⬅ خراب بودن یکی از شمع یا وایرها ⬅ کار نکردن یکی از انژکتورها ⬅ کم بودن فشار سوخت ⬅ تنظیم نبودن تایمینگ موتور ⬅ معیوب شدن دسته موتور ⬅ خرابی یکی از سنسورهای اکسیژن، دما و فشار هوا و دمای آب ⬅ خرابی کویل

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart